Superficie a decorar, tamaño, cantidades, tipo de corte (recto o con forma), instalación, material, imagen prediseñada o propia…